Prestatie-indicatoren Jeugdzorg

meetlat

Om de resultaten van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg in beeld te brengen is in 2006 een aantal prestatie-indicatoren afgesproken. Deze zijn vastgelegd in 'Prestatie-indicatoren Jeugdzorg, naar een gezamenlijke integrale visie en implementatie' (pdf; 1,1MB). Gekozen is voor resultaat of uitkomstindicatoren omdat deze een antwoord kunnen geven op de vraag of de hulp zin heeft gehad. Zijn de hulpvragen van de cliënt beantwoord? Is de autonomie van de cliënt versterkt? Is de veiligheid van de jeugdige hersteld? En ten slotte, vormt de jeugdige geen bedreiging meer voor de veiligheid van de samenleving? Dat zijn de kernvragen die met behulp van de prestatie-indicatoren beantwoord kunnen worden.

Er zijn tien prestatie-indicatoren voor de jeugdzorg gedefinieerd. Voor elk van die prestatie-indicatoren is landelijk afgesproken hoe deze gemeten worden, en hoe deze data te verzamelen en registreren.

Op deze website is alle actuele informatie te vinden en zijn alle documenten over de prestatie-indicatoren jeugdzorg toegankelijk gemaakt. De meest gestelde vragen worden beantwoord en de voor de metingen benodigde instrumenten voor de metingen zijn te downloaden.